Condicions d'ús

La utilització d'aquesta publicació digital implica l'acceptació de les següents condicions d'ús:

La publicació digital de Francesc Ferrer Redondo té com a objectiu facilitar als nostres clients i als al públic en general, la informació relativa a l'empresa i als productes i serveis que s'ofereixen.

Francesc Ferrer Redondo no es compromet a l'actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

Francesc Ferrer Redondo no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

Francesc Ferrer Redondo no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari, derivat de l'accés a la seva publicació digital o de l'ús de la informació o aplicacions que contingui.

Francesc Ferrer Redondo és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per Francesc Ferrer Redondo. Cap material d'aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Francesc Ferrer Redondo.

Francesc Ferrer Redondo respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d'allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se a l'servei d'atenció a client de Francesc Ferrer Redondo que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a Francesc Ferrer Redondo de manera gratuïta. No s'ha d'enviar informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.

Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que NO són ​​propietat de Francesc Ferrer Redondo són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per Francesc Ferrer Redondo  Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.